Jesteś tutaj: Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Firma Werkservice z siedzibą w Sadkowie, 55-080 , przy ul. Klonowa 10, przetwarza i przechowuje informacje dostarczone do nas drogą mailową (elektroniczną) wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) Werkservice Paweł Mrozek, posiadająca nr NIP: 7952499424, posiadająca nr REGON 380719455

  Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stefana Jaracza 37/5D lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@werkservice.pl. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przedstawienia Pańskiej kandydatury pracodawcy, którego ofertą pracy jest Pani/Pan zainteresowany.

  Dokumenty niezbędne do współpracy, które przetwarza i magazynuje firma Werkservice:

  –dokumenty od kandydatów ubiegających się o pracę (wymagane dokumenty od kandydatów to wyłącznie: życiorys, karta kierowcy, prawo jazdy, dodatkowe uprawnienia do wykonywania zawodu takie jak: uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR), uprawnienia na dźwig, uprawnienia na wózek widłowy, uprawnienia na koparki, uprawnienia kwalifikacji zawodowej przy zawodach takich jak spawacz, elektryk oraz świadectwa pracy. Są to dokumenty świadczące o ważności dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu, niezbędne do przygotowania kandydatury (profilu osobowego) dla firmy, w której kandydat ubiegać się będzie o stanowisko pracy.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przez Werkservice przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Pani/Pana oraz firmy Werkservice.

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Z praw wskazanych w pkt. 2. można skorzystać poprzez:

  • kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@werkservice.pl
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Klonowa 10, 55-080 Sadków

Kontakt z nami

Polska

ul. Klonowa 10, 55-080 Sadków

 
+48 576 175 001

+48 576 172 002

biuro@werkservice.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00 - 20:00

 

© wszystkie prawa zastrzeżone